Begrafenisvereniging Sint Tekla

Begrafenisvereniging Sint Tekla
De begrafenisvereniging St. Tekla is opgericht in 1934 met als doel het zonder winstoogmerk verzorgen van een waardige uitvaart aan haar leden.
Behalve de zaken genoemd in het dienstenpakket regelen wij ook die zaken waar u niet direct zelf aan denkt, zoals:
aangifte bij het gemeentehuis, advertenties in de dagbladen, de bloemen, de rouwkamer, de kerk, het bestellen van de koffietafel, het transport, de volgauto’s en verder alles wat nodig is voor een goede uitvaart.

De leden hebben inspraak bij het bepalen van het beleid. Eén maal per jaar roept het bestuur de leden bijeen voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Dienstenpakket:
De uitvaartverzorger regelt en verzorgt de begrafenis of de crematie
Afleggen
Gebruik van kistkoeler,
Rouwscherm en overig materiaal
Klokken luiden, avondwake en uitvaartdienst
Dragers bij de uitvaartdienst en avondwake
Condoleanceregister
Gebruik graflift
Naamplaatje op begraafplaats
Bij dienstverlening door een andere vereniging wordt in overleg een eventuele vergoeding vastgesteld. Niet gebruikte diensten worden niet vergoed of verrekend. Niet-leden kunnen tegen betaling gebruik maken van de diensten van St. Tekla.

Wat zijn de kosten?
De contributie bedraagt momenteel 15€ per jaar. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Contact
Voor de verzorging van een begrafenis of een crematie kunt u dag en nacht contact opnemen met onze uitvaartverzorgster:

Mevr. G Roozendaal
Tel: 0226-422110 of 06-51039032

Mevr. A Messelaar
Tel: 06-20915051

penningmeester:
Dhr. C Molenaar
Tel: 072- 5712488

secretaris:
Mevr. S. Oudeman
Tel: 06-37303500