Oproep Dorpsraad

Ook in 2014 heeft de Dorpsraad er weer zorg voor gedragen dat er verscheidene clubs, verenigingen c.q. organisaties een bijdrage hebben ontvangen uit het klusbudget dat is samengesteld en ter beschikking is gesteld door de Gemeente. Vorige jaar op 28 oktober hebben wij deze verdeling gemaakt met alle betrokken partijen die aanwezig waren op de door de Dorpsraad georganiseerde avond in het Dorpshuis. Deze avond bleek een succes, niet in de laatste plaats door de interactie die ontstond tussen afgevaardigden van de verschillende clubs cq. verenigingen en initiatiefnemers.

We ondervinden ALLEMAAL dat de subsidies uit het verleden vrijwel allemaal zijn gekort en in sommige gevallen geheel zijn verdwenen. Dit is uiteraard een zorgwekkend feit en voor menig stichting/organisatie een hele aderlating. Wij als Dorpsraad hebben ondervonden dat het voor menig initiatiefnemers in zijn geheel onduidelijk is hoe het hele systeem in elkaar zit.

Elk jaar krijgt iedere wijk in Heerhugowaard KLUSGELD ter beschikking wat gebruikt kan worden voor fysieke en sociale projecten. Het doel van het budget is de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Het “gewoon” uitkeren van bedragen ligt niet geheel in de visie van de Gemeente, wat in zijn geheel staat te lezen in het Convenant wat begin 2012 weer is ondertekend door alle Wijkpanels. Het klusbudget wat de Noord en Veenhuizen is toegekend de afgelopen jaren, ligt zo rond de 8000 Euro. Iedereen kan in principe een beroep doen op een deel van deze gelden in wat voor vorm dan ook. U kunt hierbij denken aan de aanschaf van benodigde clubattributen, bijdrage opknappen verenigingsgebouw enz.

Daarom dus deze oproep aan alle betrokkenen die aanspraak willen doen op het klusbudget van de Gemeente. Graag horen we van u welke initiatieven u ook dit jaar weer graag ondersteund zou zien.


Daarom hebben we op donderdag 31 oktober om 20:00 uur in het Dorpshuis wederom een vergadering belegd waar u ons persoonlijk en schriftelijk uw motivatie voor uw vereniging of initiatief kunt indienen. Na 1 november 2013 is de kans groot dat u geen beroep kunt doen voor 2014 bij de dorpsraad voor ondersteuning.

Simpel gezegd zal dit erop neerkomen; Bij geen aanwezigheid van een afgevaardigde(n) van vereniging, club en of andere instantie, geen recht op klusbudget! Dit komt misschien wat hard over maar ook de Gemeente heeft te maken met Economische mindere tijden, dus het Wijkbudget gaat omlaag. We moeten dus met goede argumenten komen willen we dat de Gemeente ons blijft ondersteunen. Deze avond kan ook heel inspirerend werken, hoe meer mensen aanwezig zullen zijn die met elkaar van gedachten kunnen wisselen, hoe meer wij als Dorpsraad kunnen inspelen op de wensen en behoeftes vanuit de plaatselijke bevolking. Ook staat deze avond open om uw ideeën te ventileren over het wel en wee in ons dorp de Noord- Veenhuizen.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad de Noord-Veenhuizen

Marcel van der Loos
Hans van Breugel
Tina van Breugel
Jan Harlaar 
Irma Stoop