Burgerinitiatief

Waarschijnlijk hebben meerdere mensen al iets vernomen over een nieuw initiatief dat is gestart door Humulus Lumulus i.s.m. de Dorpsraad. Naar aanleiding van een bezoek van onze Burgemeester de heer Han ter Heegde bij een maandelijkse bijeenkomst van deze culturele club, kwam naar voren dat de vitaliteit van de Noord sterk terugloopt en volgens de prognoses van de toekomst zelfs in het geding komt.

Besloten is daarom ook een burgerinitiatief in te dienen bij de Gemeente Heerhugowaard om straks niet achter de feiten aan te hoeven lopen en wij als dorpsgenoten op deze manier er alles aan gedaan hebben om dit doemscenario te ontwijken.

De belangrijkste aanleiding van dit burgerinitiatief is de constatering van het gevaar dat de kwaliteit en de continuïteit van het basisonderwijs in Heerhugowaard – Noord in het geding komt. Betrokkenen bij de St. Joseph Basisschool luiden de noodklok bij het ervaren van teruglopende leerlingenaantallen, tevens luidt zo de prognose voor de komende jaren. Gelijk met de Basisschool zullen ook de verenigingen, de middenstand en uiteindelijk ook de bewoners van de Noord negatieve gevolgen van deze terugloop gaan ondervinden. Om de vitaliteit van een dorpskern als de Noord binnen de Gemeente Heerhugowaard te waarborgen zijn er spoedig besluiten nodig.

Bij onze eerste inventarisatie van het onderwijsprobleem kregen wij buitengewoon veel medestand vanuit verschillende invalshoeken en belanghebbenden. Tijdens vele gesprekken die gevoerd zijn met actieve dorpsleden, onderwijsbesturen, verenigingsbesturen over dit onderwerp dienden zich zelfs oplossingen aan die normaliter veel politieke inspanningen zouden vergen, en die normaliter enkele financiële risico’s met zich mee zouden brengen. In dit geval echter, is sprake van een groot draagvlak, goede recente ervaringen en beschikbare middelen. Volgens ons een kans om met slechts 1 enkel besluit een stroom van positieve ontwikkelingen op gang te brengen:

Het faciliteren van continue kleinschalige woningbouw per direct. Tijd is erg belangrijk! Dat hebben we vooral gezien met het wegtrekken van 2 volledige generaties tijdens de lange periode tussen de bouw van de Doorbraak en het Noordereiland. Wij zouden graag zien dat per direct wordt gekeken naar de mogelijkheden om woningbouw te realiseren. Zodat met een termijn van 2 a 3 jaar de eerste woningen kunnen worden opgeleverd. De eerste fase van Noordereiland heeft ruimschoots bewezen dat dit mogelijk is wanneer gemeenschap en politiek nauw samenwerken. Kompas op de Noord heeft goed gewerkt door de achterstand te verkleinen met de bouw van het Noordereiland. Maar we zijn er nog lang niet zoals u net heeft kunnen zien. Met een soort Kompas op de Noord 2.0 moeten zo snel mogelijk bewoners, beleidsmakers en marktpartijen om tafel om te kijken naar de mogelijkheden voor nu, maar zeker ook voor de langere termijn.

Deze conclusie is door ons vertaald in een goed opgebouwde presentatie die Roderigh Groenland namens Humulus Lupulus op een perfecte wijze heeft gepresenteerd tijdens de Raadsvergadering van 24 juni jl..
We waren aangenaam verrast dat dit Burgerinitiatief door elke partij zeer werd gewaardeerd en de ernst van
deze noodkreet door allen werd gezien.

Han ter Heegde heeft de wethouders opgedragen om de Gemeenteraad te voorzien van een advies in de vorm van een raadsvoorstel, zodat de raad in zijn vergadering van uiterlijk 28 oktober (met uitloop tot eind van het jaar i.v.m. interne drukte) een beslissing op het burgerinitiatief kan nemen.

Hopende u hiermee voorlopig goed te hebben geïnformeerd.