Stichting Noordender Ontmoeting & Contact

Ons doel is de eenzame en oudere uit onze buurt een gezellig samen zijn te bieden. Dit doen we door elke 14 dagen een koffie-ochtend in de pastorie te organiseren en na twee koffieochtenden bieden wij 16 senioren een gezamenlijke maaltijd aan en dat is zo genieten met elkaar.

Onze activiteit haalt ouderen uit hun isolement. We hebben een hele kwetsbare groep en ze zijn allen lotgenoten. Er wordt geluisterd naar elkaar en de mensen zorgen ook voor elkaar.
Er is in onze buurt niet veel voor ouderen en ze waarderen dit initiatief enorm.